Voor het eerst naar school

Voordat een 4-jarige voor het eerst naar school gaat, vindt er een uitgebreid intakegesprek tussen de ouders en de kleuterjuf plaats. De juf hoort graag hoe het kind thuis is en of er bijzonderheden zijn waar extra opgelet moet worden.

De ouders krijgen op hun beurt uitvoerig te horen hoe het er in de kleuterklas aan toegaat en wat zij mogen verwachten van de school. Tijdens het gesprek worden er 6 wenmomenten afgesproken waarop het kind voorafgaande aan de 4e verjaardag op school mag komen wennen.