Kennismaken

Wij vinden het fijn om eerst contact met nieuwe ouders te hebben. Na een rondleiding in onze school geven we een aanmeldformulier aan u mee of mailen het naar u toe. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school en vragen naar Dennis Winkel, directeur OBS de Bloesem. Hij neemt dan contact met u op.

Voordat een 4-jarige voor het eerst naar school gaat, vindt er een uitgebreid intakegesprek tussen de ouders en de leerkracht plaats. De leerkracht hoort graag hoe het kind thuis is en of er bijzonderheden zijn waar extra opgelet moet worden. De ouders krijgen op hun beurt uitvoerig te horen hoe het er in de kleuterklas aan toegaat en wat zij mogen verwachten van de school. Tijdens het gesprek worden er 6 wenmomenten afgesproken waarop het kind voorafgaande aan de 4e verjaardag op school mag komen wennen.