Ouderraad

Ouderraad
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan feestelijke activiteiten voor de kinderen van de Bloesem.

Om alle feestelijke activiteiten te organiseren wordt jaarlijks van de ouders een vrijwilliger ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad helpt de leerkrachten jaarlijks bij het organiseren van de volgende vaste activiteiten:

- Sinterklaasviering
- Kerstviering
- Paasviering
- Koningsspelen
- Schoolreis
- Eindfeest

Verder worden er tijdens het school activiteiten georganiseerd die ondersteund worden door de ouders van de ouderraad. Verder is de ouderraad verantwoordelijk voor de volgende taken:
- Innen ouderbijdrage
- Jaarlijks een begroting maken
- Algemeen en financieel jaarverslag maken
 
De ouderraad bestaat uit een bestuurlijk en een organisatorisch deel.

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:
Voorzitter: Erika Stuijvenberg
Secretaris: Irene van Zoelen
Penningmeester: Maaike van den Brink

Het organiserend deel van de ouderraad bestaat uit de bestuursleden en de leden die betrokken zijn bij de organisatie van activiteiten in de school.
 
Commissies

Voor iedere activiteit waarbij leden betrokken zijn wordt een commissie opgericht. Deze commissie bestaat uit één of twee leerkrachten van school en een aantal leden van de ouderraad. Bij de start van het schooljaar worden deze commissies verdeeld onder de leerkrachten en de leden van de ouderraad. De commissie bedenkt in overleg met het team een invulling van de acitiviteit of dag en verdelen de taken. Deze taken bestaan uit:

- Het maken van een dagprogramma
- Inkopen van cadeaus en traktaties
- Het zoeken van sponsoren
- Het huren van materialen wanneer deze nodig zijn
- Het informeren van ouders
- Hulpouders vragen voor het versieren van de school en het opruimen van de versiering
- Het maken van een informatie stukje voor de nieuwsbrief en het jaarverslag
- Beheren van het budget en verantwoording afleggen aan de penningmeester.

Een keer per jaar wordt er door de ouderraad een terugkoppeling gegeven van de van en een vooruitblik gegeven over de activiteiten. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. U kunt zichzelf aanmelden via het volgende emailadres: orobsdebloesem@gmail.com
 
U bent van harte welkom!

Ideeƫnbus