Medezeggenschapsraad

Samenstelling Medezeggenschapsraad

voorzitter: K. Recourt°
secretaris: J. Brouwer*
lid: S. Verlaan* 
lid: D. Hol°

mr.debloesem@basisburen.nl

*= oudergeleding °= personeelsgeleding

Notulen MR-vergaderingen
Notulen 14-11-2023
Notulen 25-09-2023
Notulen 16-06-2023
Notulen 11-05-2023
Notulen 23-02-2023
Notulen 06-10-2022
Notulen 08-06-2022