Vitas Beusichem

Vitas fysiotherapie heeft een samenwerking met uw school. Dit houdt in dat als uw kind
kinderfysiotherapie nodig heeft, dit op school kan plaatsvinden. We hebben ruime ervaring in
het behandelen van kinderen op de basisschool. Het grote voordeel is de mogelijkheid tot
een nauwe samenwerking tussen leerkracht/intern begeleider en de kinderfysiotherapeut.
Dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer u denkt dat kinderfysiotherapie nodig is voor uw kind, kunt u zelf contact met ons
opnemen via 0345-501618. Het kan ook zijn dat de leerkracht aangeeft dat er
kinderfysiotherapie nodig is voor uw kind. De leerkracht vraagt dan aan u of hij/zij uw
contactgegevens aan ons mag geven. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak.
De intake, de tussenevaluatie en de eindevaluatie vindt plaats met ouder en kind. De
behandelingen kunnen onder schooltijd plaatsvinden.

Voor welke klachten kan mijn kind terecht bij de kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegen voor kinderen van 0-
18 jaar. Wij brengen het motorisch ontwikkelingsniveau in kaart en helpen zo nodig het kind
om zich optimaal te ontwikkelen. Op school zal de kinderfysiotherapie zich met name richten
op achterstanden in de grove en/of fijne motoriek, maar andere hulpvragen zijn ook welkom.
Denk hierbij aan sportblessures, hypermobiliteit, veelvuldig vallen, angst bij bewegen. Staat
uw hulpvraag er niet tussen? Vraag gerust naar onze mogelijkheden.

Wie is er op deze school aanwezig?
Op deze school is Marija Brouwer aanwezig op maandagochtend.
Vergoeding vanuit de verzekering
Kinderen onder de 18 jaar hebben altijd 18 behandelingen fysiotherapie vanuit de
basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Vitas heeft contracten met
alle zorgverzekeraars, behalve Zorg & Zekerheid.