Logopedie kinderpraktijk Culemborg

Sinds 2020 zijn wij als LogopedieKinderpraktijk gevestigd in De Bloesem te Eck en Wiel.
De LogopedieKinderpraktijk is een praktijk met meerdere vestigingen in praktijken en op
scholen.
De locatie De Bloesem is een dependance, de hoofdlocatie is in Culemborg.
We zijn een gespecialiseerde kinderpraktijk met alleen zorg voor kinderen. Daarom is het
fijn dat we op scholen werken.

Anna van Vugt is onze logopedist die werkzaam is in Eck en Wiel. Zij is elke donderdag-
ochtend aanwezig, waar ze open staat voor vragen, ook is Anna te bereiken op haar mo-
biele telefoonnummer 06-13 36 07 84.

Onze visie is dat je alleen met “elkaar” de ontwikkeling van een kind kunt stimuleren,
met “elkaar” wil zeggen de driehoek van ouders, school en logopedie.
Wij vinden een samenwerking tussen deze 3 disciplines belangrijk.
De logopedische behandeling valt volledig in de basisverzekering en omdat wij contracten
hebben met alle zorgverzekeraars hoeven er geen extra kosten gemaakt worden. Wel
vragen wij een verwijsbrief bij de huisarts te halen, sommige zorgverzekeraars vragen
hierom.
De aanmelding vindt centraal plaats, u kunt uw kind aanmelden bij onze administratie
telefoonnummer 06-29 27 40 24.
Bij de eerste afspraak zal er altijd een ouder en/of verzorger aanwezig zijn, we zullen dan
de intake doen.
Vervolgens zal er logopedisch onderzoek plaats vinden.
De uitslag van het onderzoek zal weer besproken worden met ouders en/of verzorgers.
En dan zal, indien nodig, de behandeling gaan starten.
Verder kunt u nog een kijkje nemen op www.logopediekinderpraktijk.nl voor nog meer
informatie.