Adres

Openbare basisschool "De Bloesem"
Prinses Beatrixstraat 46a
4024 HM Eck en Wiel
Telefoon: 0344-691967

website: www.obsdebloesem.nl
e-mail: obsdebloesem@basisburen.nl

schoolleider: Patricia van den Broek

Onze School

OBS De Bloesem is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. OBS De Bloesem is een school met ongeveer 80 leerlingen, die les krijgen in vier combinatiegroepen.

De Bloesem wil een school zijn waar elk kind, zijn/haar plek kan vinden en waar hij/zij zich veilig en prettig kan voelen. Ook willen wij een school zijn waar elk kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Kindgericht werken en adaptief onderwijs is hierbij ons uitgangspunt. Wij streven naar een ontspannen sfeer waarin naast het aanleren van cognitieve kennis, er ook tijd en ruimte is voor creatieve en sociale leeraspecten.

Naast de kinderen zijn ook ouders van harte welkom op onze school: om te kijken, om mee te helpen en mee te denken. Wij waarderen uw inzet en betrokkenheid op school, want uw hulp is van onschatbare waarde.

OBS De Bloesem, een toepasselijke naam in de Betuwe, wilt voor uw kind een basis zijn waarop het kan groeien en bloeien, met andere woorden: wij streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school komen en aan het eind van groep 8 een goede basis hebben om in het voortgezet onderwijs verder te gaan.